Badania

WIELKI KROK NAPRZÓD - PRZEŁOM W LECZENIU URAZÓW RDZENIA KRĘGOWEGO

ZWERYFIKOWANE BADANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWYCH W PRZYPADKACH URAZÓW RDZENIA KRĘGOWEGO

Poza licznymi analizami przypadków, dostępne są trzy główne, zweryfikowane publikacje naukowe dotyczące stymulacji zewnątrzoponowej. Można je ściągnąć za darmo.

 

Effect of Epidural stimulation of the lumbosacral spinal cord on voluntary movement, standing, and assisted stepping after motor complete paraplegia: a case study. Lancet. 2011 June 4; 377(9781): 1938–1947. doi:10.1016/S0140-6736(11)60547-3.Susan Harkema et al

INTERPRETACJA

 

Nawet po ciężkim urazie rdzenia w dolnym odcinku szyjnym, sieci neuronowe pozostające w odcinkach lędźwiowych mogą być reaktywowane do stanów funkcjonalnych, tak, że są w stanie rozpoznawać określone szczegóły zespołów bodźców sensorycznych do tego stopnia, że mogą służyć jako źródło kontroli neuronowej. Ponadto nowo utworzone wejście nadkręgowe do tego samego segmentu lędźwiowego może stać się kolejnym źródłem kontroli. Ćwiczenia zadaniowe z zewnątrzoponową stymulacją mogą reaktywować wcześniej nieaktywne obwody neuronowe lub promować podatność. Sugeruje to, że działania te mogą być realną metodą leczenia, skutkującą funkcjonalną rekonwalescencją po ciężkim paraliżu.

Altering spinal cord excitability enables voluntary movements after chronic complete paralysis in human’s Brain. 2014 May;137(Pt 5):1394-409. doi: 10.1093/brain/awu038. Epub 2014 Apr 8. Claudia A. Angeli et al.

ABSTRAKT

 

Wcześniej dokumentowaliśmy przypadek osoby, z pełnym motorycznym i niepełnym sensorycznym urazem rdzenia kręgowego, która odzyskała możliwość ruchu po 7 miesiącach od rozpoczęcia stymulacji zewnątrzoponowej i treningu stania. Sądziliśmy, że szczątkowe ścieżki sensoryczne były szczególnie ważne w tym odzyskaniu.

 

Teraz dokumentujemy trzy kolejne przypadki odzyskania świadomego ruchu, krótko po wszczepieniu urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej, z których w dwóch przypadkach zdiagnozowano całkowite uszkodzenie motoryczne i sensoryczne. Wykazujemy, że neuromodulacja obwodów rdzenia za pomocą zewnątrzoponowej stymulacji pozwala całkowicie sparaliżowanym jednostkom przetwarzać koncepcyjne, dźwiękowe i wizualne bodźce, aby odzyskać stosunkowo dobrą świadomą kontrolę nad sparaliżowanymi mięśniami.

 

Wykazujemy, ze neuromodulacja podprogowego pobudzania kanałów lędźwiowych była kluczowa w odzyskaniu ruchów dobrowolnych we wszystkich czterech przypadkach całkowitego paraliżu kończyn dolnych. Odkryliśmy zupełnie nowe metody interwencyjne, które mogą mieć znaczący wpływ na odzyskanie możliwości ruchu przez osoby z całkowitym paraliżem, nawet gdy od urazu minęły już lata.

Effects of Lumbosacral Spinal Cord Epidural Stimulation for Standing after Chronic Complete Paralysis in Humans ; Enrico Rejc, Claudia Angeli, Susan Harkema  Published: July 24, 2015DOI: 10.1371/journal.pone.0133998

EFEKTY

 

Specyficzne dla danego przypadku parametry stymulacji wspomagały stanie z utrzymaniem pełnego ciężaru ciała u osób z pełnym urazem rdzenia kręgowego. Wszystkim czterem uczestnikom badania udało się osiągnąć stanie z utrzymaniem własnego ciężaru ciała, przy minimalnej pomocy z utrzymaniem równowagi, gdy ich specyficzne parametry stymulacyjne były wykorzystywane do stymulacji lędźwiowego odcinka rdzenia kręgowego. Dwaj uczestnicy z kompletnym urazem sensorycznym i ruchowym (A45 i A53) byli w stanie stać bez pomocy zewnętrznej, kładąc ręce na poziomych prętach urządzenia wspomagającego równowagę. Dwaj pozostali uczestnicy (B07 i B13), również korzystali z przewodów  przymocowanych do stojącej ramy, aby wspomagać zasięg bioder.

 

Pokazujemy, że neuromudulacja podprogowej odpowiedzi motorycznej w odcinkach lędźwiowych była kluczem do zauważenia poprawy w możliwości poruszania kończyn dolnych u wszystkich czterech pacjentów z pełnym paraliżem nóg. Odkryliśmy nowe metody działania, które mogą drastycznie wpłynąć na możliwości regeneracji i możliwość wykonywania świadomych ruchów u pacjentów sparaliżowanych nawet od lat.