Αναπαραγωγή Βίντεο

Προσωπικές

Μαρτυρίες Ασθενών

Η συσκευή επισκληρίδιας νευροδιέγερσης αποτελεί μία επαναστατική μέθοδο θεραπείας για τις κακώσεις του Νωτιαίου Μυελύ και προσφέρει στους ασθενείς εξαιρετικά αποτελέσματα