NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WIELKI KROK NAPRZÓD - PRZEŁOM W LECZENIU URAZÓW RDZENIA KRĘGOWEGO

KOMPLETNY PROGRAM LECZENIA I REHABILITACJI URAZÓW RDZENIA KRĘGOWEGO PRZYNIÓSŁ DOSKONAŁE WYNIKI

Poniżej znajduje się lista pytań, najczęściej zadawanych przez osoby, które rozważają leczenie u nas. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.


CO TO JEST STYMULACJA ZEWNĄTRZOPONOWA?

Stymulacja zewnątrzoponowa rdzenia kręgowego polega na aplikacji prądu elektrycznego na dolną część rdzenia. Metoda wymaga umieszczenia specjalnego urządzenia w przestrzeni zewnątrzoponowej w zabiegu chirurgicznym. Po włączeniu, urządzenie dostarcza prąd elektryczny o niskiej częstotliwości do rdzenia kręgowego. Układ nerwowy przekłada ten sygnał na odpowiedź mięśniową.epidural-stimulation-faq


epidural-stimulation-faq

CO SPRAWIA, ŻE METODA JEST TAK WYJĄTKOWA? JAK DZIAŁA URZĄDZENIE DO STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ?

Ostatnie badania dotyczyły czterech mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych z urazami rdzenia kręgowego, którzy przed wszczepieniem urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej nie byli w stanie poruszać dolnymi kończynami. Przełom polegał na odkryciu, w jaki dokładnie sposób połączyć urządzenie z układem nerwowym.

Stymulator dostarcza prąd elektryczny do dolnej części rdzenia kręgowego pacjenta. Dostarczany prąd naśladuje sygnały, które normalnie są wysyłane przez mózg, umożliwiając kontrolę ruchu przez rdzeń kręgowy.
JAK SKUTECZNA OKAZAŁA SIĘ BYĆ METODA DO TEJ PORY?

Wszyscy pacjenci, którym wszczepiono stymulator zewnątrzoponowy, byli w stanie w krótkim czasie nauczyć się, jak świadomie kontrolować aktywność mięśniową podczas stymulacji. Wyniki stają się lepsze po zastosowaniu rozbudowanej rehabilitacji i treningu ruchowego. Opublikowane w czerwcu 2015 roku dalsze wyniki pokazują, że wszyscy czterej mężczyźni byli w stanie stać samodzielnie po rozbudowanym programie rehabilitacji: https://epiduralstimulationnow.com/pl/badania/epidural-stimulation-faq


epidural-stimulation-faq

JAKIE SĄ EFEKTY LECZENIA ŁĄCZĄCEGO STYMULACJĘ ZEWNĄTRZOPONOWĄ Z TERAPIĄ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI?

U pacjentów, którzy poza stymulacją zewnątrzoponową otrzymali również mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), odnotowano poprawę znacznie szybciej, niż u osób u których zastosowano stymulację samodzielnie. Poprawa ta była również większa. Pierwszy pacjent, u którego stymulację zewnątrzoponową połączono z iniekcjami komórek MSC i rozbudowaną rehabilitacją/treningiem, w 7 tygodni osiągnął poziom poprawy, który w przypadku stosowania stymulacji samodzielnie zajmował 7 miesięcy.

Mezenchymalne komórki macierzyste pełnią ważną rolę w naprawie uszkodzonego rdzenia kręgowego i przyspieszają tworzenie nowych ścieżek nerwowych dla stymulacji zewnątrzoponowej.

Przez wiele lat stosowanie terapii komórkami MSC samodzielnie bardzo pomogło wielu pacjentom z urazami rdzenia kręgowego. https://epiduralstimulationnow.com/pl/leczenie/
CO JESZCZE ZAWIERA PAKIET LECZENIA?

Pakiet leczenia jest kompleksowy i zawiera wszystkie świadczenia. Obejmuje rozbudowany protokół leczenia komórkami macierzystymi ( nie mniej niż 150 milionów mezenchymalnych komórek macierzystych), rozbudowaną rehabilitację i trening ruchowy (w tym mapowanie urządzenia, podczs którego kalibruje się je do stanu pacjenta), terapie wspomagające – hiperbaryczną komorę tlenową, aquaterapię, akupunkturę i terapię żywieniową. Podczas pobytu w szpitalu odbywa się około 150 indywidualnych sesji terapeutycznych. Nasz unikalny pakiet leczeniowy to najbardziej rozbudowane leczenie urazu rdzenia kręgowego dostępne na świecie.epidural-stimulation-faq


epidural-stimulation-faq

JAK WAŻNA PODCZAS LECZENIA JEST REHABILITACJA?

Rehabilitacja obejmuje mapowanie, podczas którego urządzenie zostaje skalibrowane i dostosowane do stanu pacjenta w trakcie wielu sesji stymulacyjnych w okresie około miesiąca.
Obszerna rehabilitacja i trening mięśniowy są bardzo korzystne dla pacjentów z urazami rdzenia kręgowego, gdyż zwiększają funkcje motoryczne, siłę mięśniową, poczucie równowagi i koordynację. Uważa się, że trening mięśniowy skutkuje tworzeniem nowych ścieżek nerwowych wzdłuż uszkodzonego rdzenia kręgowego i wspiera komunikację między rdzeniem, a mózgiem.
CZY OPERACJA JEST BARDZO INWAZYJNA?

Zabieg jest bardzo specjalistyczny, ale mało inwazyjny. Podczas operacji liczne elektrody zostają umieszczone w przestrzeni zewnątrzoponowej nad korzeniami nerwowymi w dolnej części rdzenia kręgowego, a urządzenie wytwarzające impulsy umieszcza się pod skórą w pobliżu. Zajmuje to dwie lub trzy godziny, a ćwiczenia mogą się rozpocząć już w ciągu najbliższych dni.epidural-stimulation-faq


epidural-stimulation-faq

JAKIE SĄ MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE?

Nie ma żadnych poważnych skutków ubocznych związanych z zabiegiem, gdyż jest to operacja mało inwazyjna. Możliwe skutki uboczne, takie jak wysypka lub zakażenie w miejscu nacięcia nie są poważne i łatwo sobie z nimi radzić.
CZY INNE RODZAJE STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ SĄ OBECNIE STOSOWANE W MEDYCYNIE?

W praktyce medycznej wykorzystuje się dwa rodzaje stymulacji zewnątrzoponowej. Pierwsze urządzenie to pojedynczy czip wysyłający stosunkowo niskie napięcia elektryczne, wykorzystywany w leczeniu chronicznego bólu. Drugi rodzaj urządzenia posiada wiele elektrod i używa wyższych napięć. Ten rodzaj stymulatora używany jest w przypadku pacjentów z urazem rdzenia kręgowego.epidural-stimulation-faq


epidural-stimulation-faq

JAK DŁUGO URZĄDZENIE DO STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ POZOSTAJE W CIELE?

Płytki elektrod mogą pozostać na stałe, ale urządzenie do neurostymulacji zawiera baterię, która działa do 9 lat i wymaga wymiany po tym okresie czasu.
KTO KWALIFIKUJE SIĘ NA LECZENIE STYMULACJĄ ZEWNĄTRZOPONOWA?

Badania wskazują, że stymulacja zewnątrzoponowa działa zarówno w przypadku całkowitych, jak i częściowych urazów rdzenia kręgowego. Wszyscy leczeni do tej pory pacjenci byli długo po urazie, więc lekarze są zdania, że stymulacja zewnątrzoponowa jest skuteczna również w przypadku dawnych urazów. Więcej informacji znajdziesz na https://epiduralstimulationnow.com/success-stories/  +  ‘Chcesz Być Następny?’.epidural-stimulation-faq


epidural-stimulation-faq

JAKIE SĄ MOŻLIWE WYNIKI STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ?

Do tej pory dobre wyniki odnotowano u każdego leczonego pacjenta na świecie. Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów medycznych, efekty w poszczególnych przypadkach różnią się od siebie. Nie można zagwarantować konkretnych wyników dla wszystkich pacjentów.

Typowe poprawy obejmują:

 

  • Świadomy ruch bioder, nóg, kolan, kostek i palców, gdy stymulator jest włączony
  • Umiejętność utrzymania własnej masy ciała, gdy stymulator jest włączony
  • Przyrost masy mięśniowej
  • Stabilizacja ciśnienia krwi
  • Zmniejszone zmęczenie
  • Po pewnym okresie czasu, zmniejszenie poziomu stymulacji
  • Poprawa w zakresie funkcjonowania pęcherza, wypróżniania się i narządów płciowych
  • Poprawa w zakresie regulacji temperatury ciała