Leczenie urazów rdzenia kręgowego: w badaniach wykazano, że odbudowa rdzenia kręgowego jest możliwa po zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi

Badania opublikowane w Nature Medicine wykazują, że terapia komórkami macierzystymi spowodowała regenerację rdzenia kręgowego. Odkrycie może mieć duży wpływ na leczenie urazów rdzenia kręgowego w przyszłości.

Komórki macierzyste posiadają umiejętność odbudowy organów wewnętrznych, naprawy uszkodzonych tkanek i regulacji układu odpornościowego. Ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej daje nadzieję pacjentom cierpiącym na szerokie spektrum chorób i urazów.

Image credit: medicalnewstoday.com

Image credit: medicalnewstoday.com

 

Odnotowano doskonałe wyniki po zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi na urazy rdzenia kręgowego. W samych Stanach Zjednoczonych na tego typu urazy cierpi blisko 273 tys. osób.

Zastosowanie terapii komórkami macierzystymi spowodowało regenerację rdzenia kręgowego. Wykorzystując komórki macierzyste, naukowcy są w stanie z powodzeniem odbudować drogę korowo-rdzeniową w uszkodzonym rdzeniu.

Leczenie oferowane przez Unique Access Medical przyniosło podobne wyniki. U pacjentów z urazami rdzenia kręgowego stosujemy duże dawki mezenchymalnych komórek macierzystych w połączeniu ze stymulacją zewnątrzoponową. Metody te wspomagają również odbudowę aksonów i drogi korowo-rdzeniowej.

Terapię komórkami macierzystymi stosuje się od dłuższego czasu i nie jest już uważana za metodę eksperymentalną. Jednoczesne zastosowanie stymulacji zewnątrzoponowej i terapii komórkowej umożliwia regenerację aksonów i drogi korowo-rdzeniowej oraz wyraźną poprawę w zakresie funkcji motorycznych i sensorycznych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników tej terapii, kliknij tutaj.

 

H/T Medical News Today