Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki zarządzamy danymi osobowymi zgodnie z singapurską ustawą o ochronie danych osobowych z 2012 r. (Singapore Personal Data Protection Act 2012, No. 26 of 2012), zwaną dalej „Ustawą”. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności, aby zrozumieć cele w jakich gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy dane osobowe.

 

Możemy co jakiś czas uaktualniać niniejszą Politykę Prywatności. Zgodnie z obowiązującym prawem, wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki Prywatności, zgodnie z najnowszą wersją. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z najnowszymi wersjami Polityki Prywatności.

 

Termin „Dane osobowe” odnosi się do danych, prawdziwych lub nie, dotyczących osoby, która może być zidentyfikowana przy pomocy tych danych lub przy pomocy tych danych w połączeniu z innymi informacjami do których organizacja może mieć dostęp. W pozostałych względach termin ten ma znaczenie zgodne z definicją zawartą w aktualnej wersji Ustawy.

 

Poprzez rejestrację, korzystanie z jakichkolwiek produktów i usług, przesłanie informacji lub inną formę komunikacji z nami, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Niniejsza Polityka Prywatności i korzystanie z naszej strony internetowej będzie interpretowane oraz w całości regulowane prawem singapurskim.

Contact a Treatment Specialist Now!

 

  + 1 888-557-5988 Toll Free

  +61 2 8310 7389

  +44 20 3868 1498

info@epiduralstimulationnow.com

1. Zgoda na zbierane informacji

1.1 Twoje dane osobowe mogą być gromadzone w następujący sposób:

(a) gdy w jakikolwiek sposób kontaktujesz się z nami w elektronicznie

(b) gdy publikujesz komentarz lub w kontaktujesz się z naszym koordynatorem
pacjenta (np. w trakcie spotkań, rozmów telefonicznych czy wysyłania poczty e-mail)

(c) gdy zwracasz się do nas z prośbą o skontaktowanie się z Tobą, włączenie do
korespondencji drogą elektroniczną lub grupy mailingowej

(d) gdy przesyłasz nam swoje dane osobowe z jakiejkolwiek przyczyny

(e) gdy zbieramy Twoje dane osobowe na inne, zgodne z prawem sposoby

 

1.2 Nie będziemy zbierać danych osobowych bez Twojej zgody, chyba że jest to dozwolone
przez obowiązujące przepisy prawne.

 

1.3 Oświadczasz i zapewniasz, że (a) dane osobowe, które nam ujawniasz są dokładne i pełne;
(b) przekazując nam dane osobowe osoby trzeciej, zostałeś upoważniony przez tę osobę do ujawnienia przekazywanych danych osobowych i że przekazywane dane osoby trzeciej są dokładne i pełne.

 

1.4 Jeśli jesteś osobą, która nie ukończyła 18 lat, przed przesłaniem nam swoich danych osobowych, powinieneś skonsultować się ze swoim rodzicem lub opiekunem.

 

2. W jakim celu zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe

2.1 Twoje dane osobowe mogą być zbierane, wykorzystywane lub ujawnione z następującym celu:

(a) weryfikacji i przetwarzania Twoich danych szczegółowych i płatności

(b) świadczenia Ci usług

(c) udzielania odpowiedzi na pytania lub komunikacji z Tobą na inne sposoby

(d) wysyłania Ci informacji, promocji, aktualizacji, materiałów marketingowych lub reklamowych związanych z produktami oraz usługami naszymi lub firm powiązanych

(e) przeprowadzana promocji i kampanii marketingowych, konkursów, losowań oraz personalizacji doświadczeń podczas kontaktu z naszymi klientami

(f) przeprowadzania badań marketingowych i ankiet klienckich

(g) zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

(h) dochodzenia się swoich praw i obowiązków

(j) każdej innej uzasadnionej przyczyny uznanej za niezbędną, pomocniczą lub powiązaną z powyższymi celami

Poza odpowiednimi organami regulacyjnymi rządów i organami ścigania, zapewniamy, że osoby otrzymujące dane osobowe (i) są zobowiązane do zachowania poufności w przypadku wykorzystywania, przechowywania, przetwarzania i/lub przekazywania danych osobowych; oraz (ii) z uzasadnianych przyczyn posiadają potrzebę wykorzystania, zapoznania się z danymi osobowymi lub ich wykorzystywania.

 

2.2 Twoje dane osobowe mogą być przeniesione, przechowywane i/lub przetwarzane poza terytorium Singapuru i zgadzasz się na przeniesienie, przechowywanie i/lub przetwarzane Twoich danych poza Singapurem. Zapewniamy jednak, że każda strona, której przekazujemy
dane osobowe poza terytorium Singapuru, zapewnia przekazanym danym osobowym standard ochrony, co najmniej porównywalny z ochroną przewidzianą w Ustawie. Oznacza to, bez żadnych wyjątków, że każda strona spoza Singapuru mająca styczność z danymi osobowymi:

(a) podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia zgodności z Ustawą przez wprowadzanie w życie odpowiednich zasad dotyczących przekazywania danych, które są przekazywane przez nas na bieżąco oraz posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, porównywalne z ochroną zgodną z Ustawą; i

(b) chroni dane osobowe, zapewniając rozsądne zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, wykorzystaniu, ujawnieniu lub modyfikacji tych danych

 

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostęp do nich

3.1 Możesz wycofać zgodę na dalsze wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych oraz ubiegać się o dostęp do swoich danych osobowych (w racjonalnym zakresie, zgodnie z Ustawą) w dowolnym czasie poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail. Możesz również wycofać zgodę na określone formy komunikacji poprzez opcję wypisania się (unsubscribe), jak zaznaczono w naszych wiadomościach e-mail i innych wiadomościach marketingowych

 

4. Rzetelność i poprawność

4.1 Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że wykorzystywane dane osobowe są wystraczająco szczegółowe i kompletne, aby podjąć decyzję, która może mieć wpływ na Tooje życie.

 

4.2 Aby zapewnić rzetelność Twoich danych osobowych, zachęcamy Cię do informowania nas o wszelkich zmianach w dostarczonych danych osobowych, pisząc do biura lub kontaktując się z inspektorem ochrony danych. Zaktualizujemy lub uzupełnimy Twoje dane osobowe najszybciej jak jest to racjonalnie możliwe.

 

5. Ochrona, Polityki i Procedury

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe w naszym posiadaniu oraz minimalizować ryzyko nieupoważnionego dostępu, gromadzenia, wykorzystania, ujawniania, kopiowania, modyfikowania, usuwania lub niszczenia tych danych poprzez stosowanie rozsądnych i odpowiednich środków bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nasze systemy są bezpieczne i spełniają standardy branżowe. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, zachować rzetelność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystywanie informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczające i chroniące gromadzone dane osobowe.

Niezależnie od zapewnianych środków zabezpieczających i chroniących Twoje dane osobowe, potwierdzasz że masz świadomość, że żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna i dane osobowe przekazujesz na swoje własne ryzyko.

 

6. Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, jak korzystasz z naszych usług i jest to bezwzględnie konieczne lub istotne dla celów biznesowych lub prawnych.

 

7. Pliki Cookies

7.1 Zbieramy informacje dotyczące aktywności na naszej stronie, takie jak liczba odwiedzających, strony jakie odwiedzają, długość wizyty itd. Zebrane informacje są gromadzone w ujęciu zbiorczym i anonimowym, co oznacza, że żadne dane osobowe nie są powiązane z zebranymi danymi i dane te są gromadzone za pośrednictwem dzienników serwerów i plików cookie. Na naszej stronie internetowej nie zbieramy automatycznie żadnych danych osobowych, chyba że podasz takie informacje lub zalogujesz się do swojego konta.

 

7.2 Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie, beaconów oraz innych technologii i informacji na Twoich urządzeniach. Wyrażasz również zgodę na udostępnianie takich plików cookie, beaconów oraz innych technologii i informacji nam lub naszym przedstawicielom i agentom.

 

8. Linki i produkty innych firm w naszych usługach

Nasza strona internetowa i /lub usługi mogą łączyć się z stronami trzecimi i usługami, które pozostają poza naszą kontrolą. Na przykład możemy umożliwiać udostępnianie pewnych materiałów dotyczących usług innym osobom za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook. Nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo ani prywatność jakichkolwiek informacji zebranych przez inne strony internetowe lub inne usługi. Powinieneś zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi polityki prywatności stron internetowych i usług używanych przez inne firmy.

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zaniechania, zasady przechowywana i wykorzystywania danych, polityki wykorzystywania cookies, zawartość lub zabezpieczenia stron internetowych osób trzecich, nawet jeśli są powiązane z naszą witryną internetową. Każda taka odpowiedzialność jest wyraźnie wyłączona i wykluczona.