Pozytywne efekty terapii regeneracyjnej w leczeniu urazów rdzenia kręgowego

Nie jest znana dokładna liczba osób żyjących z nabytymi urazami rdzenia kręgowego. Światowa organizacja zdrowia szacuje, że może ich być nawet pół miliona. Urazy rdzenia kręgowego są najczęściej następstwem urazu kręgosłupa, który jest związany z wypadkiem drogowym, upadkiem, napaścią fizyczną lub wypadkiem w pracy. Urazy rdzenia kręgowego mogą być również spowodowane chorobą, ale są relatywnie rzadkie przypadki.
Uraz kręgosłupa może prowadzić do paraliżu. Jego stopień w dużej mierze zależy od siły uderzenia oraz od tego, na jakiej wysokości rdzenia doszło do uszkodzenia. Generalnie, im wyżej zlokalizowany jest uraz, tym poważniejsze są jego konsekwencje.
Do tej pory, po urazie rdzenia kręgowego następowała interwencja chirurgiczna lub jej brak, jeśli tego życzył sobie pacjent. Niechęć do operacji, szczególnie w poważnych przypadkach, wynika z faktu, że rdzeń kręgowy i mózg tworzą razem ośrodkowy układ nerwowy, w którym interwencję ograniczano do minimum, w obawie przed pogorszeniem i tak już ciężkiego stanu. Mniej poważne przypadki urazów rdzenia kręgowego są domeną chirurgów ortopedów, a ostatnio neurochirurgów.
Odzyskanie autonomicznych i dobrowolnych funkcji, utraconych w wyniku urazu, było wcześniej uznawane za praktycznie niemożliwe. W ostatnich latach, dzięki postępom w medycynie, dostępne stały się dwie metody, które umożliwiają pacjentom powrót do względnie dobrego stanu zdrowia. Pierwszą z nich jest urządzenie do stymulacji zewnątrzoponowej, z pomocą którego pacjent uczy się wykonywać świadome ruchy kończyn, mimo że niemożliwe jest przekazywanie impulsów pochodzących z mózgu. Stymulator chirurgicznie umieszcza się na kręgosłupie i podłącza do układu nerwowego. Następnie pacjent uczy się kontrolować urządzenie poprzez intensywny trening, aż potrafi sprawnie inicjować i wykonywać ruchy kończyn.
Drugą, równie ważną metodą jest terapia komórkami macierzystymi. Komórki macierzyste to podstawowe elementy budujące organizm. Są to niezróżnicowane komórki, które potrafią się przekształcać (różnicować) w inne wyspecjalizowane typy komórek. Mogą się przez długi czas dzielić i odnawiać, dostarczając organizmowi ogromnej liczby nowych komórek. Można powiedzieć, że produkują „części zamienne” i są systemem naprawczym organizmu, jeśli został dotknięty chorobą lub urazem.
Ostatnie badania podkreślają pozytywne efekty terapii komórkami macierzystymi w leczeniu pacjentów z urazami rdzenia kręgowego. W 10 badaniach, które miały na celu udowodnienie bezpieczeństwa i skuteczności przeszczepu komórek macierzystych u osób z urazami rdzenia kręgowego, udział wzięło 377 pacjentów. Wyniki badań wykazały, że metoda ta jest nie tylko skuteczna i bezpieczna w leczeniu urazów rdzenia kręgowego, ale poprawia również funkcjonowanie pęcherza moczowego.
Pacjentom, którzy decydują się na stymulację zewnątrzoponową, proponujemy również terapię komórkami macierzystymi. Pozytywne efekty takiego leczenia, to znacznie więcej nic poprawa w zakresie mobilności.
Skontaktuj się z nami, a nasz reprezentant pacjenta opowie Ci o leczeniu urazów rdzenia kręgowego oraz powiązanych terapiach.

H/T: National Center for Biotechnology Information