Aktualności ze świata

Najnowsze wiadomości

T5 Spinal Cord Injury Patient Andrew - Epidural Stimulation

Przełom w leczeniu urazów rdzenia kręgowego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w ciągu roku aż 250 tys. – 500 tys. osób doznaje urazów rdzenia kręgowego. W samych Stanach Zjednoczony rocznie odnotowuje się 54 przypadki na milion mieszkańców, co przekłada się na 17 tys. urazów rocznie (wg National Spinal Cord Injury Statistical Centre). Obecnie w USA żyje ponad 250 tys. osób z urazem rdzenia kręgowego. Traumatyczne urazy rdzenia, których przyczyną są wypadki (drogowe, ale nie tylko), upadki i akty przemocy, stanowią aż 90% wszystkich przypadków. Przyczyną pozostałych 10% są między innymi choroby i zwyrodnienia.

Uraz rdzenia kręgowego

Spinal Cord Anatomy

Panuje przekonanie, że rdzeń kręgowy to jedna, niepodzielna całość. Okazuje się, że składa się on ze słupów nerwów, które są zakotwiczone w 33 kręgach. Otacza je tłusta substancja, zwana osłonką mielinową.

Kręgosłup dzielimy się na 4 odcinki. Umożliwia to dokładniejszą diagnozę w przypadku urazu, gdyż lokalizacja uszkodzenia ma kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia pacjenta.

Od góry, pierwszy odcinek nazywamy szyjnym. Jest to obszar w którym rdzeń łączy się mózgiem, a szyja z głową. W odcinku szyjnym znajduje się 7 kręgów oznaczanych C1-C7, gdzie liczba oznacza kolejność kręgu, licząc od góry.

Kolejny odcinek nazywamy piersiowym i składa się na niego 12 kręgów. Dla łatwiejszej identyfikacji oznaczamy je T1-T12.

Poniżej odcinka piersiowego znajduje się odcinek lędźwiowy, na który składają się kręgi oznaczane L1-L5. To właśnie tutaj zaczyna być widoczne naturalne wygięcie kręgosłupa.

Najniższy odcinek nazywamy krzyżowym. Ma kształt klina i lekko wygina się na zewnątrz. Tworzy go 5 kręgów, S1-S5. Odcinek krzyżowy jest usytuowany pomiędzy 5 kręgiem lędźwiowym (L5), a kością guziczną (zwaną ogonową). Jest mało podatny na uszkodzenia, chyba że siła uderzenia zostanie skierowana wprost na niego. Kość guziczna (ogonowa) to pojedynczy krąg, znajdujący się na samym dole kręgosłupa.

 

 

 

 

Urazy rdzenia kręgowego

Urazy rdzenia kręgowego dzielimy na całkowite i częściowe. Jak wskazuje sama nazwa, częściowe urazy rdzenia kręgowego mają miejsce, gdy doszło do uszkodzenia rdzenia, ale pacjent w pewnym stopniu zachował część funkcji poniżej miejsca urazu. Ich zakres zależy od charakteru uszkodzenia rdzenia.

Błędne jest założenie, że całkowity uraz oznacza całkowite przerwanie rdzenia. Pojęcie to stosuje się w przypadkach, gdy poniżej miejsca urazu nie występuje czucie, ani możliwość poruszania częściami ciała. Nie ma to związku ze stanem samego rdzenia. Drobny uraz może spowodować całkowity zanik czucia i ruchu.
Urazy rdzenia kręgowego dzieli się również w zależności od lokalizacji oraz skali obrażeń.

Paraplegia (zwana również diplegią) odnosi się do stanu pacjenta, u którego po urazie nie występuje czucie, a co za tym idzie ruch, w dolnej części ciała. Jest skutkiem uszkodzenia rdzenia w odcinku piersiowym, im wyżej, tym bardziej dotkliwe i wyniszczające są skutki urazu.

Tetraplegia jest efektem urazu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Są to najpoważniejsze urazy, które wiążą się z paraliżem wszystkich 4 kończyn. Jakikolwiek ruch poniżej miejsca uszkodzenia przestaje być możliwy – im wyżej, tym poważniejsze konsekwencje. U pacjentów występują również powikłania wtórne, takie jak problemy z kontrolą pęcherza.

Uraz rdzenia kręgowego może się również wiązać z triplegia, która oznacza brak czucia i możliwości ruchu trzech kończyn. Najczęściej są to 2 nogi i ręka, ale niekoniecznie. Triplegia występuje w przypadku częściowych urazów rdzenia.

 

Objawy urazu rdzenia kręgowego

Sama natura urazów rdzenia kręgowego sprawia, że zazwyczaj nie ma żadnych wątpliwości, że do urazu doszło. Diagnoza będzie się jednak różnić w zależności od jego lokalizacji.

Poza oczywistym urazem fizycznym, charakterystycznym objawem jest również przewlekły ból, np. głowy. Bezpośrednim skutkiem urazu jest paraliż, którego nasilenie będzie się różnić w zależności od skali urazu.

Pojawiają się problem ze zwieraczami i pęcherzem, co prowadzi do nietrzymania moczu. U pacjentów z urazami w odcinku szyjnym, często występuje zapalenie płuc. Zdarzają się również huśtawki nastrojów oraz zmiany osobowości. Objawem urazu rdzenia kręgowego jest również utrata płodności oraz dysfunkcje seksualne. Ze względu na brak mobilności pacjenta, często występują odleżyny.

W przypadku poważnych urazów, pacjent może stanąć przed koniecznością korzystania z rurki oddechowej i / lub pokarmowej. Mimo że takie postępowanie u niektórych pacjentów jest konieczne, wiąże się z ryzykiem częstych infekcji.

Inne czynniki, które wpływają na pacjenta to zwiększone prawdopodobieństwo depresji. Statystycznie, osoby z urazem rdzenia częściej się rozwodzą i popadają w uzależnienie od alkoholu oraz innych substancji, które stosują, aby zapomnieć o trudnej sytuacji.

Najnowsze postępy w leczeniu urazów rdzenia kręgowego

Uraz rdzenia kręgowego to jeden z najbardziej przerażających skutków wypadków i upadków. Dla wielu osób, przywiązanie do wózka inwalidzkiego i całkowita zależność od innych osób, to najgorszy z możliwych scenariuszy.

W przypadku urazów rdzenia kręgowego ważne jest postępowanie już na miejscu wypadku. Do momentu przyjazdu służb medycznych, najlepiej nie robić zupełnie nic. Każdy niepotrzebny ruch może sprawić, że potencjalnie uleczalny uraz, przekształci się w dużo poważniejsze, nieodwracalne uszkodzenie, prowadzące do większej niepełnosprawności.

W większości przypadków interwencja sanitariuszy polega na stabilizacji pacjenta na miejscu wypadku poprzez założenie kołnierza unieruchamiającego szyję oraz pomoc w oddychaniu, jeśli jest konieczna. Pacjent może również wymagać transfuzji krwi. Sanitariusze zajmują się również wszystkimi objawami, którymi zgodnie z ich wiedzą, należy się zająć na tym etapie.

Następnie pacjenta przewozi się do placówki medycznej. W najlepszym przypadku jest to szpital z wyposażenie, które pozwala zająć się pacjentem z urazem rdzenia kręgowego. W szpitalu, podobnie jak na miejscu zdarzenia, szybka i fachowa interwencja jest kluczowa dla powrotu do zdrowia pacjenta. Szanse wyzdrowienia mogą zależeć od dekompresji chirurgicznej (w celu zmniejszenia ucisku lub ciśnienia w rdzeniu) oraz stabilizacji pacjenta.

Rehabilitacja i fizjoterapia po operacji, zwiększają szanse na powrót do zdrowia. Okres regeneracji zazwyczaj trwa 6 miesięcy od wypadku i w tym okresie występuje przywrócenie funkcji oraz możliwości ruchu. Funkcje, których nie udało się odzyskać w tym czasie, prawdopodobnie są już trwale utracone.

Korzystanie ze sprzętu wspomagającego, takiego jak wózek inwalidzki, kule czy balkonik, jest ważne podczas powrotu do życia w społeczeństwie. Dzięki nim pacjent odzyskuje się pewien stopień niezależności, ale zazwyczaj znajdują zastosowanie tylko u osób z częściowymi urazami.

Rzecz, której nie da się przecenić podczas leczenia, to pozytywne nastawienie pacjenta i nikt nie jest w stanie utrzymać go samodzielnie. Uczestnictwo w grupie wsparcia może mieć kluczowe znaczenie dla pozbycia się poczucia izolacji, które pacjent naturalnie odczuwa. Ma również na celu podtrzymanie (lub wzbudzenie) woli życia. Wsparcie ze strony rodziny jest niezwykle ważne, ponieważ problemy pacjenta w pierwszej kolejności będą mieć wpływ na życie najbliższych. To właśnie oni, z założenia, są pierwszą grupą wsparcia dla pacjenta.

Budowa rdzenia kręgowego (nakładanie się nerwów) sprawia, że leczenie urazu jest skomplikowane. Zdarzają się przypadki źle zaplanowanej operacji, zaraz po wypadku. Niestety takie błędy potwierdza duża liczba pacjentów, u których regeneracja występuje niewystarczająco szybko lub osoby cierpiące na paraliż do końca życia.

Przełom w leczeniu urazów rdzenia kręgowego: stymulacja zewnątrzoponowa

W Unique Access Medical jesteśmy w pełni świadomi dynamiki zmian w świecie nauki, a szczególnie w dziedzinie medycyny. Oczywiście doceniamy stosowane dotychczas metody (oraz ulgę jaką przyniosły wielu pacjentom), ale cały czas poszukujemy bardziej skutecznych i mniej inwazyjnych sposobów leczenia chorób i zaburzeń.

Stymulację zewnątrzoponową uznaje się za największy przełom w leczeniu urazów rdzenia kręgowego. Stymulator zewnątrzoponowy to nowoczesne urządzenie, które zmieniło życia setek pacjentów, którzy zdecydowali się na jego operacyjne wszczepienie. Efekty są widoczne zarówno w przypadku całkowitych, jak i częściowych urazów. Urządzenie podłącza się do układu nerwowego, a następnie pacjent uczy się, jak je wykorzystywać do kontrolowania ruchu kończyn.

Umieszczone na osłonkach mielinowych urządzenie, przez zastosowanie stałego prądu elektrycznego, stymuluje ruch, który normalnie byłby efektem sygnału pochodzącego z mózgu. Niezwykłość metody polega na aktywacji obwodów nerwowych w rdzeniu kręgowym, z pominięciem normalnej drogi, która została przerwana przez uraz.

Płytkę z 16 elektrodami umieszcza się na określonej grupie nerwów rdzeniowych (okolice kręgów T10-T12) w przestrzeni zewnątrzoponowej. Prąd o niskiej częstotliwości stymuluje okoliczne nerwy, co ostatecznie wywołuje skurcz mięśni.

Nawet w przypadku całkowitego urazu rdzenia, pacjent jest w stanie świadomie zainicjować przesłanie sygnału do kończyny.

Epidural Stimulation Treatment

W Unique Access Medical oferujemy nowatorski program leczenia urazów rdzenia kręgowego. Obejmuje on operację wczepienia urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej, która jest stosunkowo prosta. Dla pacjenta ciężka praca zaczyna się podczas rehabilitacji, gdy uczy się jak kontrolować urządzenie oraz pracuje nad tym, aby stało się ono integralną częścią jego ciała i świadomości. Proces ten zazwyczaj zajmuje od miesiąca do 40 dni, w trakcie których pacjent uczy się jak świadomie inicjować ruch, gdy urządzenie jest włączone. Takie szkolenie mięśni, nerwów i mózgu, z aktywnym udziałem pacjenta nazywamy mapowaniem. Sukces całego procesu zależy od wiedzy i doświadczania specjalisty od mapowania, który pracuje z pacjentem.

Pacjent może liczyć na nasze wsparcie nawet po wypisie ze szpitala i powrocie domu. Samodzielne ćwiczenia są możliwe dzięki zainstalowanym i specjalnie przygotowanym programom. W trakcie pobytu w szpitalu nasi pacjenci otrzymują niezbędną wiedzę na temat urządzenia, która umożliwia im samodzielną pracę. Zespół medyczny jest dla nich dostępny i cały czas oferuje wsparcie, nie tylko wdrażając nowe program, ale również towarzysząc pacjentom w ich ciężkiej drodze do samodzielności i wolności poruszania się.

Wielu naszych pacjentów z urazami rdzenia zaczęło znów chodzić po leczeniu obejmującym stymulację zewnątrzoponową. Andrew Bell doznał paraliżu od klatki piersiowej w dół w wyniku wypadku na motorze. Jego droga do odzyskania sprawności i możliwości chodzenia jest inspiracją dla setek ludzi.

Steven Edge w wyniku wypadku drogowego doznał paraliżu i stracił możliwość poruszania nogami. Po leczeniu obejmującym stymulację zewnątrzoponową i terapię komórkami macierzystymi znów może ruszać nogami.

Chętnie odpowiadamy na wszelkie zapytania dotyczące leczenia urazów rdzenia kręgowego oraz innych oferowanych przez nas terapii, takich jak terapia komórkami macierzystymi. Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów i dowiedzieć się w jaki sposób pomagamy w organizacji wyjazdu na leczenie. Pomożemy Ci wrócić do zdrowia!

Epidural-Stimulation-contact-banner

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on print
Share on email