STEVEN EDGE, 22 LATA – AUSTRALIA

HISTORIA PACJENTA, KTÓREMU WSZCZEPIONO URZĄDZENIE DO STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ

HISTORIA STEVENA

Steven pochodzi z Australii, gdzie uległ poważnemu wypadkowi na motorze. W jego wyniku doznał paraliżu, który uniemożliwił mu chodzenie w wieku zaledwie 23 lat.

Rodzice Stevena zaczęli szukać pomocy i w ten sposób dowiedzieli się o stymulacji zewnątrzoponowej. Wspólnie z synem doszli do wniosku, że takie leczenie daje największe szanse, że chłopak znów zacznie chodzić.

Steven przeszedł operację wszczepienia urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej, w połączeniu z terapią komórkami macierzystymi. Dziś znów może ruszać nogami, z czego jest niezwykle dumny.
Steven jest doskonałym przykładem na to, jak wiele może zdziałać silna wola i determinacja. Chłopak cały czas robi postępy na rehabilitacji.

POSTĘPY STEVENA

Contact - Epidural Stimulation