Światowy Dzień Urazów Rdzenia Kręgowego 2017

Światowy Dzień Urazów Rdzenia Kręgowego co roku odbywa się 5. września. Organizacja International Spinal Cord Society (ISCoS) ustanowiła to święto, aby zwiększać świadomość sposobów zapobiegania urazom rdzenia kręgowego oraz wspierać osoby, które muszą z nimi żyć.

Rdzeń kręgowy zbudowany jest z nerwów i odpowiada za przekazywanie sygnałów z mózgu do innych części ciała i z powrotem. Mózg i rdzeń kręgowy tworzą razem ośrodkowy układ nerwowy. Rdzeń ma 31 segmentów, które dzieli się na kilka odcinków: lędźwiowy, piersiowy, szyjny, krzyżowy i ogonowy. Znajdują się w nim neurony ruchowe i czuciowe: jedne odpowiadają za przekazywanie sygnałów związanych z kontrolą ruchu mięśni, drugie przekazują informacje dotyczące ciepła, nacisku i bólu w poszczególnych częściach ciała.

Uraz rdzenia kręgowego to jakiekolwiek uszkodzenie rdzenia lub jego nerwów, które prowadzi to trwałych zmian w czuciu i funkcjonowaniu części ciała poniżej miejsca urazu. Wynika to z zakłócenia przekazu sygnałów między mózgiem a resztą ciała. Urazy rdzenia kręgowego dzieli się na całkowite i częściowe. Całkowity uraz oznacza paraliż , gdyż niemożliwe jest przesłanie sygnałów poniżej jego miejsca . W przypadku urazów częściowych, czucie jest w pewnym stopniu obecne poniżej miejsca uszkodzenia w rdzeniu.

Światowy Dzień Urazów Rdzenia Kręgowego ma na celu wspieranie osób żyjących z paraliżem oraz uświadamianie, jak ważna jest bezpieczna aktywność fizyczna i unikanie poważnych urazów.