Znaczenie fizjoterapii w leczeniu urazów rdzenia kręgowego

Uraz rdzenia kręgowego ma miejsce, gdy w wyniku uszkodzenia jakiejkolwiek części kręgosłupa, poniżej miejsca urazu dochodzi do trwałych zmian w zakresie czucia, siły oraz innych funkcji. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia urazy rdzenia kręgowego dotykają 250 000 – 500 000 osób rocznie.

Uraz rdzenia kręgowego wiąże się z dramatyczną zmianą trybu życia. Nagłej utracie mobilności towarzyszą również inne nieprawidłowości funkcjonalne, takie jak ból i nietrzymanie moczu.

Najczęstszą przyczyną urazów rdzenia kręgowego są urazy fizyczne, powstałe w skutek wypadków drogowych, napaści fizycznej, wypadków w pracy oraz uprawiania sportów. Niewielka część urazów rdzenia ma związek z chorobami, takimi jak zapalenie stawów, rak, osteoporoza czy zapalenie rdzenia kręgowego.

Leczenie urazów rdzenia kręgowego tradycyjnie koncentruje się na ułatwieniu pacjentom powrotu do życia w społeczeństwie, przez akceptację nowej sytuacji oraz łagodzenie poważniejszych objawów.

Odzyskanie mobilności i samodzielne poruszanie się to największe marzenie większości pacjentów z urazami rdzenia kręgowego. Dzięki stymulacji zewnątrzoponowej, stało się to wreszcie możliwe. Urządzenie chirurgicznie umieszcza się na rdzeniu kręgowym i łączy z układem nerwowym. Po włączeniu imituje ono sygnały nerwowe, normalnie wysyłane przez mózg. Pacjent może zmieniać ustawienia stymulatora zdalnie, a dzięki intensywnemu treningowi uczy się ponownie jak poruszać kończynami i odzyskuje pewną niezależność. Uzyskanie takich efektów uznawano do niedawna za niemożliwe u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego.

Techniczne rozwiązanie problemu stało się możliwe dzięki rozwojowi nauki, ale warto podkreślić, że w stopniowym powrocie pacjenta do zdrowia kluczową rolę odgrywają terapie wspomagające. W przypadku urazów rdzenia kręgowego szczególnie ważna jest fizjoterapia, która zapobiega osłabieniu i utracie masy mięśniowej. Rzadko podkreśla się fakt, że fizjoterapia wpływa również pozytywnie na jakość życia. Podniesienie jakości życia może być różnie definiowane w przypadku poszczególnych pacjentów, ale nikt nie zaprzeczy, że poprawa samopoczucia jest niezwykle ważne.

Dane zebrane przez ośrodki zdrowia w Niemczech wskazują wyraźną korelację między jakością życia pacjentów z urazami rdzenia kręgowego a ćwiczeniami fizycznymi. Wniosek jest jeden: fizjoterapia (czy też ćwiczenia fizyczne) jest głównym wyznacznikiem jakości życia. Pacjenci z urazami rdzenia kręgowego, którzy uprawiają sport, częściej znajdują zatrudnienie od pacjentów nieaktywnych. Fizjoterapia poprawia sprawność fizyczną i koordynację ruchową, ale nie tylko. Wpływa pozytywnie również na równowagę psychiczną osób, które muszą się borykać z negatywnymi następstwami urazów rdzenia kręgowego.

Dostępna za pośrednictwem Unique Access Medical stymulacja zewnątrzoponowa wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki oraz fizjoterapię do leczenia pacjentów z urazami rdzenia kręgowego. Fizjoterapia jest jedną z kluczowych terapii wspomagających, która gwarantuje, że pacjent z urazem rdzenia maksymalnie wykorzysta możliwości stymulacji zewnątrzoponowej. Podstawową funkcją urządzenia jest przywrócenie pacjentowi możliwości poruszania kończynami, a fizjoterapia wspomaga leczenie. Stymulator zewnątrzoponowy pełni również inną ważną rolę, gdyż wpływa pozytywnie na działanie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i autonomicznego, których funkcjonowanie jest zazwyczaj zakłócone w wyniku urazu. Fizjoterapia pomaga nie tylko w zakresie fizycznych aspektów urazu, ale wpływa również na sposób reagowania na wyzwania oraz jest ważnym elementem podnoszącym jakość życia.

Chętnie porozmawiamy z Tobą o szczegółach leczenia. Skontaktuj się z nami, a przedstawiciel pacjenta udzieli Ci wszelkich informacji.

 

H/T: Nature.com