การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท

กระบวนการรักษาด้วยวิธีการใหม่ล่าสุดสำหรับ
คนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

0

คนไข้ที่ได้รับการรักษา คุณก็มีโอกาสดี ๆ แบบนี้ได้เช่นกัน!

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท

กระบวนการรักษาด้วยวิธีการใหม่ล่าสุดสำหรับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทช่วยสร้างความหวังในการรักษาคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดยช่วยให้คนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองและช่วยฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ทำการทดลองรักษา และได้เริ่มนำมาใช้รักษาคนไข้ ยูนีค แอคเซส เมดิคัลภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่นำวิธีการรักษาดังกล่าวมาใช้กับคนไข้ทั่วโลก

การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การรักษาที่ปฏิวัติวงการรักษาอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

ปัจจุบันการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทเป็นวิธีการที่ก้าวหน้าที่สุดในการรักษาคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง โดยได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้ทำการทดลองรักษา ยูนีค แอคเซส เมดิคัลได้นำวิธีการรักษานี้มาใช้กับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังจำนวนมากมายทั่วโลก คนไข้ทั้งหมดที่ได้รับการรักษาสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้หลังจากที่เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท

กลับมาเดินได้อีกครั้ง

เรื่องราวของคนไข้ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาจากทั่วโลก

ได้รับการเผยแพร่ใน