Updates Worldwide

Latest Breaking News and Information

การฉีดสารประกอบชนิดใหม่ช่วยให้หนูที่เป็นอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้ง

หนังสือพิมพ์ Business Standard. รายงานว่า หนูที่เป็นอัมพาตสามารถเดินได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับการฉีดสารประกอบโมเลกุลเล็กที่มีชื่อว่า CLP290 ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของโปรตีนที่ชื่อ KCC2 สารประกอบดังกล่าวสามารถฟื้นฟูการทำงานของวงจรประสาทในหนูที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ทำให้หนูดังกล่าวสามารถกลับมาเคลื่อนไหวด้วยการก้าวเดินได้โดยใช้เวลาในการรักษาเพียง 4-5 สัปดาห์

การฉีดสารประกอบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท ซึ่งเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพียงวิธีเดียวที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับรักษาอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง โดยอุปกรณ์กระตุ้นกระแสประสาทจะสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทและสมอง อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมีข้อจำกัดคืออุปกรณ์จะต้องรับคำสั่งกระตุ้นกระแสประสาทจากคนไข้เท่านั้น ทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลเด็กบอสตันจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง “การใช้ยาเพื่อเลียนแบบการกระตุ้นกระแสประสาท” เพื่อศึกษาวิธีการรักษาดังกล่าว

นักวิจัยได้เลือกสารประกอบ CLP290 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความไวในการทำปฏิกิริยาของเซลล์ประสาท และสามารถซึมผ่านตัวกรองกั้นระหว่างเลือดกับสมองได้ ที่สำคัญคือสารประกอบดังกล่าวสามารถกระตุ้นโปรตีน KCC2 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท แต่ในคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง ร่างกายจะผลิตโปรตีน KCC2 น้อยลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการใช้สารประกอบ CLP290 เพื่อซ่อมแซมโปรตีน KCC2 จึงทำให้เซลล์ประสาทชนิดยับยั้งสามารถรับสัญญาณจากสมองได้อีกครั้ง เซลล์ประสาทเหล่านี้จึงสามารถสื่อสารกันได้เช่นเดิม

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้สารประกอบ CLP290 แก่หนูที่เป็นอัมพาต โดยแบ่งหนูออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว หนูทุกตัวได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังระดับรุนแรง แต่เส้นประสาทยังรับรู้ความรู้สึกได้เป็นปกติ หนูแต่ละกลุ่ม และหนูกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับยาหลอก ได้รับสารประกอบดังกล่าวเป็นเวลา 8-10 สัปดาห์

การทดลองพบว่า สารประกอบ CLP290 ให้ผลดีที่สุดในหนูที่ได้รับการบันทึกว่ามีปัญหากล้ามเนื้อขาหลัง โดยหนูกลุ่มนี้แสดงสัญญาณการเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้รับสารประกอบดังกล่าว และมีคะแนนการเดินสูงกว่าหนูกลุ่มควบคุมอย่างต่อเนื่องถึง 2 สัปดาห์หลังจากที่หยุดการรักษาดังกล่าวแล้ว อีกทั้งยังแทบไม่พบว่าเกิดผลเสียใด ๆ

นักวิจัยเชื่อว่า สักวันหนึ่งอาจมีการรักษาคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังด้วยการฉีดสารประกอบนี้ ร่วมกับการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังบริเวณส่วนล่างของไขสันหลัง และเมื่อคนไข้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปด้วย ก็จะช่วยให้คนไข้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง

จีกัง เหอ จากโรงพยาบาลเด็กบอสตันในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เขียนหลักของงานวิจัยนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Business Standard ว่า “การรักษาด้วยวิธีนี้ช่วยฟื้นฟูการทำงานของไขสันหลังได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการศึกษาสำหรับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังที่ค่อนข้างรุนแรง

เราพบว่า หนู 80 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการรักษาโดยใช้สารประกอบนี้ สามารถกลับมาก้าวเดินได้อีกครั้ง” เขากล่าวไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell

Share this post

Take the First Step To Recovery