เดือนพฤษภาคม 2018

บริษัท ยูนีค แอคเซส เมดิคัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษัท 201311851Z และก่อตั้งในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท 0100560100221 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนและสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่เลขที่ 16 Raffles Quay, #41-07, Hong Leong Building, Singapore 048581 และ 111 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย (“ยูนีค แอคเซส เมดิคัล” “ยูเอเอ็ม” “เรา” และ “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างคุณกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคนอื่น ๆ การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถทำให้คุณมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา และยังทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา การที่คุณยังคงเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการที่เราใช้งานคุกกี้

คุกกี้เป็นชิ้นส่วนข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลบนเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้ใช้สำหรับจัดเก็บและรับตัวระบุและข้อมูลอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ส่วนเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บบนเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ตัวระบุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของเรา และซอฟต์แวร์อื่น ๆ จะใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ในนโยบายฉบับนี้เราจะเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดว่า “คุกกี้”

นโยบายนี้อธิบายวิธีการที่เราใช้งานคุกกี้และทางเลือกที่คุณสามารถทำได้ นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลจะบังคับใช้กับการที่เราประมวลผลข้อมูลที่เราจัดเก็บผ่านคุกกี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้

เหตุใดเราจึงใช้งานคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจัดหา คุ้มครอง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของยูนีค แอคเซส เมดิคัล เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การปรับแต่งและการวัดประสิทธิผลของโฆษณา และการให้บริการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น คุกกี้ที่เราใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเมื่อเราปรับปรุงและทำให้บริการของยูนีค แอคเซส เมดิคัลทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเราใช้งานคุกกี้ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น คุกกี้ที่ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบพื้นที่การใช้งานที่ปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา ใช้งานตะกร้าสินค้า หรือใช้บริการเรียกเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์
  • คุกกี้ประเภทวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจำแนกและนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และสังเกตว่าผู้เยี่ยมชมเรียกดูสิ่งใดบ้างในขณะใช้ที่งานเว็บไซต์ของเรา จึงช่วยให้เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น ทำให้ผู้ใช้พบสิ่งที่กำลังค้นหาได้อย่างง่ายดาย
  • คุกกี้ประเภทการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อให้เราสามารถจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา จึงทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับคุณ ทักทายด้วยการเรียกชื่อคุณ และจดจำสิ่งที่คุณเลือก (เช่น ภาษาที่คุณเลือก หรือภูมิภาคของคุณ)
  • คุกกี้ประเภทเป้าหมาย คุกกี้เหล่านี้บันทึกการที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชม และลิงก์ที่คุณติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราและโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจมากขึ้น นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • คุกกี้ประเภทโฆษณา คำแนะนำ ข้อมูลเชิงลึก และการวัดประสิทธิผล เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณา และคำให้แนะนำเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กรอื่นให้กับผู้คนที่อาจสนใจผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิ่งที่องค์กรเหล่านี้สนับสนุน

บุคคลภายนอก/เนื้อหาที่ฝังตัวไว้

เว็บไซต์มีการใช้งานแอปพลิเคชันภายนอกและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และ Twitter (โดยการใช้ปุ่มแชร์) หรือเนื้อหาที่ฝังตัวไว้จาก Youtube และ Vimeo ดังนั้นบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจทำการตั้งค่าและใช้งานคุกกี้ เพื่อติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ ทั้งนี้เราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บได้โดยตรง

โปรดทราบว่าบุคคลภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเว็บ) อาจใช้งานคุกกี้ด้วยเช่นกัน โดยที่เราไม่อาจควบคุมได้ คุกกี้เหล่านี้มักเป็นคุกกี้ประเภทวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้ประเภทเป้าหมาย

คุณจะควบคุมการใช้งานคุกกี้โดย Facebook เพื่อแสดงโฆษณาสำหรับคุณได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับชมโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจทาง Facebook และบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกับพันธมิตรโฆษณาดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลในแคนาดา หรือพันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแบบโต้ตอบแห่งยุโรปในยุโรป ด้วยการใช้บริการของเครือข่ายเหล่านี้หรือตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ โปรดทราบว่า ซอฟต์แวร์และเครื่องมือปิดกั้นโฆษณาที่จำกัดการทำงานของคุกกี้ของเราอาจแทรกแซงการควบคุมเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์

โดยทั่วไปบริษัทโฆษณาที่เราทำงานด้วยจะใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกันในการให้บริการ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทโฆษณามีวิธีการใช้คุกกี้โดยทั่วไปอย่างไรและนำเสนอทางเลือกใดบ้าง คุณสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

  • พันธมิตรโฆษณาดิจิทัล
  • พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลในแคนาดา
  • พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแบบโต้ตอบแห่งยุโรป

การควบคุมคุกกี้ที่ใช้งานโดยเบราว์เซอร์

นอกจากนี้ เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณอาจตั้งค่าได้ โดยคุณสามารถเลือกตั้งค่าหรือลบคุกกี้ที่ใช้งานโดยเบราว์เซอร์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเหล่านี้ โปรดอ่านเอกสารความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์ Facebook บางส่วนอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากคุณปิดการทำงานของคุกกี้ที่ใช้งานโดยเบราว์เซอร์