คำถามที่พบบ่อยและคำตอบ

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาททำได้โดยการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ดังกล่าวที่โครงสร้างด้านหลังของไขสันหลังบริเวณเอว อุปกรณ์นี้จะนำกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและกระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ขั้วไฟฟ้า อุปกรณ์จะขยายสัญญาณประสาทซึ่งผลิตขึ้นที่สมองและส่งกลับไปยังเนื้อเยื่อไขสันหลังที่อยู่ใต้บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ จึงทำให้คนไข้มีโอกาสกลับมาเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองและฟื้นฟูการทำงานที่สูญเสียไป

ที่ผ่านมา คนไข้ทุกรายที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและได้ทำการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทกับยูนีค แอคเซส เมดิคัล สามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วในระหว่างที่ได้รับการกระตุ้นกระแสประสาท และเมื่อได้ทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและฝึกการเคลื่อนไหวร่วมด้วยก็ทำให้ผลการรักษาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

คนไข้จะเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์รักษาโรคและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรงพยาบาลดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากในด้านคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของคนไข้ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน Det Norske Veritas (DNV) และ Germanischer (GL) คนไข้จากทั่วโลกส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทที่โรงพยาบาลแห่งนี้

คนไข้จะต้องส่งภาพถ่าย MRI รายงานทางการแพทย์ และประวัติการรักษา เพื่อให้เราพิจารณาสภาพของบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บและแจ้งผลว่าคนไข้จะสามารถรับการรักษาได้หรือไม่ ทั้งนี้รายงานการตรวจ MRI เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาดังกล่าว เนื่องจากเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับคนไข้แต่ละราย

ผู้ติดตามคนไข้สามารถพักกับคนไข้ในห้องพักผู้ป่วยแบบส่วนตัวในโรงพยาบาลซึ่งมีสองเตียงนอนและออกแบบมาให้สามารถใช้วีลแชร์ได้ โดยผู้ติดตามจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เรายินดีต้อนรับครอบครัวของคนไข้เสมอ เนื่องจากครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับคนไข้ในช่วงที่เข้ารับการรักษาซึ่งจะช่วยให้คนไข้มีชีวิตที่ดีขึ้น

แพ็กเกจการรักษาใช้เวลาประมาณ 30-35 วัน และครอบคลุมการรักษาต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาดังนี้: การรักษาตามแนวทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแบบครบวงจร การฝึกเคลื่อนไหว และการใช้อุปกรณ์ทำการรักษา โดยคนไข้จะได้รับการรักษาเชิงสนับสนุนมากกว่า 100 ครั้งในระหว่างที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ยูนีค แอคเซสนำวิธีการรักษาเฉพาะทางหลากหลายวิธีมาผสมผสานกัน จึงทำให้แพ็กเกจการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทสำหรับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังของเราเป็นการแพ็กเกจการรักษาที่ครอบคลุมรายละเอียดการรักษาต่าง ๆ มากที่สุดในโลก

แพ็กเกจการรักษายังรวมถึงห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) ในช่วงหลังการผ่าตัดสำหรับคนไข้และผู้ดูแล ตลอดจนพักห้องพักผู้ป่วยนอก (OPD) ที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น ห้องพักทั้งหมดออกแบบมาให้สามารถใช้วีลแชร์ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังรวมบริการดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงในช่วง 14 วันแรกหลังการผ่าตัด เพื่อให้คนไข้สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างปลอดภัย

คนไข้สามารถเลือกอาหารไทยหรืออาหารนานาชาติได้ตามต้องการซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจด้วยเช่นกัน

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ คนไข้จะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น โดยจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงในการใช้อุปกรณ์และการทำกายภาพบำบัด ในช่วงเช้าแพทย์จะทำการตรวจร่างกายให้กับคนไข้ ส่วนในช่วงเย็น คนไข้จะได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนไข้อื่น ๆ ซึ่งเราได้จัดสถานที่ส่วนกลางไว้ให้คนไข้พักผ่อนและพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนสำหรับคนไข้

การผ่าตัดอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดเล็กน้อย ระหว่างที่ทำการผ่าตัด แพทย์จะนำแผ่นตะกั่วที่มีขั้วไฟฟ้าหลายอันใส่เข้าไปที่ช่องว่างในไขสันหลังซึ่งอยู่เหนือเส้นประสาทตรงบริเวณส่วนล่างของไขสันหลัง และนำเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าใส่ไว้ที่ผิวหนังบริเวณใกล้เคียง (ใต้ผิวหนัง) การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และคนไข้จะเริ่มการฝึกต่าง ๆ หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน

กระบวนการผ่าตัดจะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงเนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดน้อยมาก ในบางกรณีอาจมีผื่นคันหรือการติดเชื้อตรงบริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งไม่ใช่ผลข้างเคียงแบบรุนแรงและสามารถดูแลจัดการได้ง่าย

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทได้ผลดีในคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังทั้งแบบสมบูรณ์และแบบไม่สมบูรณ์ เราได้ทำการรักษาคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังระดับอกและเอว และไขสันหลังระดับคอ ซึ่งคนไข้ 100% มีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ โดยคนไข้ทุกรายสามารถฟื้นฟูการเคลื่อนไหวร่างกายจนสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้

  • สามารถยืนได้ด้วยตนเอง
  • สามารถก้าวเดินได้เมื่อมีการพยุง
  • สามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่างได้เอง
  • มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและกล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้น
  • สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ดีขึ้น
  • ระดับความดันโลหิตคงที่
  • การควบคุมอุณหภูมิร่างกายดีขึ้น
  • รับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้น
  • ลดอาการปวดที่เกิดจากกระแสประสาทผิดปกติ

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้ทำการทดลองรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท และการศึกษานี้่จะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 เราทราบแล้วว่าการรักษาด้วยวิธีนี้มีความปลอดภัยและให้ผลการรักษาที่ดีมาก เราจึงมั่นใจที่จะนำเสนอการรักษาวิธีนี้ให้กับคนไข้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทดลองในขณะนี้ หากคนไข้ต้องการรับการรักษาดังกล่าว ข้อแตกต่างของการทดลองรักษาก็คือ คนไข้ทุกรายที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องชนิดของการบาดเจ็บ ไม่ว่าการบาดเจ็บนั้นจะเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานเท่าใด หรือคนไข้จะมาจากประเทศใดก็ตาม

การทดลองรักษาจะเน้นเรื่องการศึกษาวิจัยกลไกและความปลอดภัยในกระบวนการรักษา ในขณะที่เป้าหมายของเราคือช่วยให้คนไข้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุด คนไข้จะได้รับการรักษาโดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญที่สุดในโลกในด้านการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท คนไข้จึงสามารถคาดหวังผลการรักษาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการใช้โปรแกรมกายภาพบำบัดแบบเข้มข้นที่เน้นการรักษาอย่างตรงจุด

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอาจใช้เวลาหลายปีในการประกาศอนุมัติให้ทำการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท เราสนับสนุนให้คนไข้เข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานเท่าใด และปริมาณกล้ามเนื้อของคนไข้ก็มีส่วนช่วยให้การรักษาได้ผลดี

คนไข้แต่ละรายได้จะรับบริการดูแลหลังผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 14 วัน โดยบริการดังกล่าวจะรวมถึงการอาบน้ำ การทำแผล การดูแลรักษาแผล และการดูแลช่วยเหลือเรื่องการขับถ่ายตามคำขอของคนไข้