คำชื่นชม

จากคนไข้

Play Video
ESN BP Zech

เซช

คนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังส่วนคอระดับ C5-C6

ชีวิตของเซช คาร์สันต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายหลังจากที่เขาเคราะห์ร้ายประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังส่วนคอระดับ C5-C6 เมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันเซชมีอายุ 41 ปี และมีความหวังว่าเขาจะสามารถรักษาอาการดังกล่าวให้หายเป็นปกติได้

เขาได้พบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทซึ่งเป็นการรักษาแบบใหม่ เขาเชื่อมั่นว่าการรักษาวิธีนี้จะช่วยให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองอีกครั้ง เซชจัดตั้งโครงการระดมทุนค่ารักษาโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ และผู้คนที่ยินดีช่วยเหลือเขาอีกมากมาย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และช่วยให้ความหวังและความฝันที่จะได้เข้ารับการรักษากลายเป็นความจริงขึ้นมา

ปัจจุบันคนไข้จากสหรัฐอเมริการายนี้กำลังตื่นเต้นยินดีที่การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทช่วยให้เขามีอาการดีขึ้น และทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม เขาออกเดินทางพร้อมกับภรรยาซึ่งคอยให้ความรักและสนับสนุนเขาในด้านต่าง ๆ โปรดติดตามเรื่องราวของเขาและความก้าวหน้าในการรักษาได้ที่นี่

ความก้าวหน้าในการรักษาของเซช

เซชรู้สึกว่าการที่เขาตั้งใจฝึกออกกำลังอย่างหนักเริ่มเห็นผล โดยเขาสังเกตเห็นว่าอาการต่างๆ ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับการรักษา เช่น มวลกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงขึ้น และกล้ามเนื้อท้องเริ่มชัดขึ้น

ดูวิดีโอเพิ่มเติม

เรื่องราวเกี่ยวกับผลการรักษาของคนไข้