Leczenie

PRZEŁOM W LECZENIU URAZÓW RDZENIA KRĘGOWEGO

WSZCZEPIENIE URZĄDZENIA DO STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ – JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Centralnym elementem przełomowej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego jest urządzenie do stymulacji zewnątrzoponowej, które chirurgicznie podłącza się do układu nerwowego. Nie jest to stymulator mięśniowy, ani metoda radzenia sobie z bólem. Po wszczepieniu urządzenia pacjent uczy się je kontrolować, aby odzyskać możliwość świadomego poruszania kończynami.

CO TO JEST STYMULACJA ZEWNĄTRZOPONOWA?

Stymulacja zewnątrzoponowa polega na zastosowaniu prądu stałego na określonych odcinkach tylnych struktur odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego. Wszczepione chirurgicznie urządzenie umieszcza się na warstwie ochronnej rdzenia kręgowego, gdzie stymuluje aktywność podobną do ruchowej. Stymulacja zewnątrzoponowa jest możliwa zarówno u pacjentów z całkowitym, jak i częściowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Ośrodkowy generator wzorca motorycznego (CPG) to centrum kontrolne wewnątrz rdzenia kręgowego, odpowiadające za interpretację informacji sensorycznych. Stymulacja zewnątrzoponowa aktywuje obwody nerwowe w rdzeniu kręgowym przy pomocy impulsów, które normalnie pochodziłyby z mózgu.

Epidural Stimulation Explained

Mówiąc krótko, językiem niemedycznym: urządzenie wszczepia się i podłącza do rdzenia kręgowego. Stymulator jest sterowany przy pomocy pilota. Po włączeniu stymulator pozwala “ominąć” miejsce urazu, aby umożliwić świadome wykonywanie ruchu i inne wtórne poprawy u pacjenta.

W okresie 30-40 dni rehabilitacji, mózg, mięśnie i nerwy pacjenta “uczą się” jak konsekwentne wywoływać ruch, gdy urządzenie jest włączone. Ten złożony proces nazywamy mapowaniem. Wymaga on zaangażowania wyspecjalizowanego fizjoterapeuty, którego doświadczenie i wiedza przekładają się na szybsze i większe postępy pacjenta. Bardzo ważne jest również wsparcie po wypisie ze szpitala. Z tego powodu zawsze upewniamy się, że pacjent potrafi samodzielnie korzystać z urządzenia i pilota, wdrażamy indywidualne programy ćwiczeń oraz jesteśmy cały czas dostępni, aby omawiać i wprowadzać potrzebne zmiany.

ELEMENTY SYSTEMU STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ KRĘGOSŁUPA

 

SYSTEM DO STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WSZCZEPIANYCH ELEMENTÓW

 1. Epidural Stimulation Device ComponentsNeurostymulator – jednorazowe lub nadające się do powtórnego ładowania źródło prądu, które generuje impulsy elektryczne zgodnie z programowanymi parametrami neurostymulacji
 2. Przewód elektrodowy – zestaw cienkich przewodów z powłoką ochronną i elektrodami blisko końca (układ 16 elektrod płytkowych) lub na podkładce chirurgicznej. Elektrody przekazują impulsy elektryczne do miejsca stymulacji.

DWA ZEWNĘTRZNE ELEMENTY SYSTEMU STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ DOSTOSOWANIE TERAPII DO POTRZEB KONKRETNEGO PACJENTA

 1. Programator kliniczny – wykorzystywany do programowania wszczepionego neurostymulatora. Bardzo ważny w procesie mapowania.
 2. Programator pacjenta – pozwala pacjentowi samodzielnie kontynuować rehabilitację po powrocie do domu

WSZCZEPIENIE URZĄDZENIA DO STYMULACJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ – JAK WYGLĄDA ZABIEG?

OCENA

Wszczepienie elektrod, mimo że uznawane za mało inwazyjny zabieg, wymaga niezwykłej dokładności i ostrożności. Zaczyna się od oceny wyników rezonansu magnetycznego (MRI) kręgosłupa przez neurochirurga oraz pozostałych lekarzy zespołu. Na tej podstawie wybierane jest miejsce wszczepienia elektrod. Następnie dokładnej analizie poddawane są segmenty rdzenia, powyżej i poniżej wybranego miejsca. Metalowe płytki lub śruby mogą komplikować operację.

OPERACJA

W trakcie operacji neurochirurg znajduje właściwą część rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych oraz powiązane korzenie nerwowe. Następnie testuje sąsiednie obszary śródoperacyjnie, wykorzystując zewnętrzny stymulator, aby upewnić się, że lokalizacja jest optymalna. Implantacja urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej to zabieg neurochirurgiczny, który wymaga dokładnej ewaluacji medycznej i doświadczonego neurochirurga.

Operating Room

TESTY ŚRÓDOPERACYJNE

W trakcie operacji testowane są korzystne i niekorzystne efekty różnych parametrów stymulacji w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia przewodu elektrodowego. U pacjentów z urazami rdzenia kręgowego, oczekuje się dowodów na ruch kończyn. Ponadto zaleca się, sprawdzenie impedancji przewodów w trakcie zabiegu, aby upewnić się, że implant nie jest uszkodzony lub wadliwy. Programator kliniczny jest stosowany do śródoperacyjnego testowania impedancji w trakcie wszczepienia, jeszcze przed umieszczeniem neurostymulatora. Wyniki stymulacji śródoperacyjnej są ważna wskazówką dla lekarzy podczas wyboru najefektywniejszych ustawień. Umiejscowienie przewodu w dobrym miejscu jest kluczowym elementem leczenia pacjenta. Z tego powody nasi pacjenci są operowani przez jednego z najlepszych neurochirurgów w Azji.

NEUROCHIRURG

Neurochirurg odpowiedzialny za operację wszczepienia urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej jest wykształconym i doświadczonym specjalistą, z ogromną wiedzą i świetną techniką. Zajmuje obecnie pozycję adiunkta i konsultanta neurochirurgicznego i jest związany z Wydziałem Medycyny Szpitala Siriraj, Uniwersytetu Mahidiol w Bangkoku.

 

Po ukończeniu Uniwersytetu Mahidiol z wyróżnieniem pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu lekarza medycyny, zdobył wiele prestiżowych certyfikatów. Pozostaje na bieżąco z nowinkami branżowymi, dzięki kontaktowi z innymi specjalistami oraz uczestnictwie w licznych stypendiach, np. w dziedzinie padaczki i powiązanej z nią chirurgii w Shizuoce w Japonii.

 

Międzynarodowy stopień magistra w dziedzinie chorób naczyniowych układu nerwowego czyni go jednym z najlepszych specjalistów w Azji i na świecie. Z jego usług korzysta wiele ważnych osób, np. rodzina królewska w Tajlandii.

 

Neurochirurg specjalizuje się w neurochirurgii stereotaktycznej i funkcjonalnej; chirurgii powiązanej z epilepsją, bólem, spastycznością i nerwem obwodowym; neurochirurgii rekonstrukcyjnej i neuromodulacji; psychochirurgii oraz chirurgii związanej z dystonią i zaburzeniami ruchu.

 

Jest autorem wielu uznanych publikacji i prezentacji, między innymi Overview and Outcomes of Movement Disorder Surgery i The Neurological Treatment of Spasticity. Jego prezentacje miały miejsce na wielu ważnych wydarzeniach, np. Annual Scientific Meeting of the Royal College of Neurological Surgeons in Thailand, Interhospital Epilepsy Conference of Epilepsy Society of Thailand oraz Siriraj-Ramathibodi Medical Congress to Commemorate The 60th Anniversary Celebration of His Majesty’s Accession to the Throne.

 

Zalicza się go do grona najlepszych z najlepszych. Jest pracowity, staranny i zawsze dopasowuje leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zwraca uwagę na istotne kwestie, dostarcza wszystkich niezbędnych informacji oraz rozmawia z pacjentami i ich rodzinami na każdym kroku procedury, tłumacząc, co robi i w jakim celu.

 

Pod opieką naszego skromnego neurochirurga, który woli, aby nie wymieniać jego nazwiska, możesz mieć pewność, że otrzymujesz najlepsze możliwe leczenie.

TERAPIE I ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE

Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasi pacjenci zawsze uzyskiwali najlepsze możliwe efekty. Z tego powodu stosujemy liczne terapie i środki wspomagające leczenie, rehabilitację, detoksykację oraz wzmacnianie odporności. Program zawiera zazwyczaj:

 

 • Mapowanie
 • Akupunkturę
 • Aquaterapię
 • Fizjoterapię
 • Terapię zajęciową
 • Terapię HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy zwiększające odporność
 • Diety i konsultacje dietetyczne
 • Medycynę regeneracyjną (opcjonalnie)

MAPOWANIE

Znalezienie unikalnego wzoru urazu fizjologicznego pacjenta oraz dalsze działania mające na celu odzyskanie możliwości ruchu to czasochłonny proces, który nazywamy mapowaniem (mappingiem).

 

Składa się z kilku elementów:

 

 • Znalezienie połączeń z rdzeniem kręgowym, które wytwarzają pewną stymulację
 • Znalezienie miotomów poszczególnych mięśni oraz częstotliwości, na którą pacjent reaguje najlepiej
 • Stworzenie indywidualnego programu ćwiczeń, aby odbudować masę mięśniową
 • Stworzenie indywidualnego programu ćwiczeń, aby umożliwić świadomą kontrolę ruchu
 • Stworzenie indywidualnego programu ćwiczeń, aby pacjent mógł samodzielnie ćwiczyć świadomą kontrolę ruchu
 • Ciągła optymalizacja ustawień i częstotliwości

 

Mapowanie, podobnie jak wszczepienie urządzenia we właściwym miejscu, może być wykonane jedynie przez bardzo wąską grupę specjalistów. Do tej pory na całym świecie tylko garstka terapeutów pracowała z urządzeniami do stymulacji zewnątrzoponowej, aby przywrócić możliwość poruszania kończynami pacjentom z urazami rdzenia kręgowego.

Mapping procedure - Epidural Stimulation

Nasz specjalista od mapowania, pacjentom z urazami rdzenia kręgowego, poświęcił więcej czasu, niż ktokolwiek inny na świecie. Doświadczenie i wiedza są kluczowe dla efektów, gdyż pacjenci zazwyczaj mogą zostać u nas tylko przez ograniczony okres czasu. Stworzenie efektywnego i spersonalizowanego programu leczenia sprawia, że wyniki są widoczne szybciej i są większe. Dodatkowo uczymy naszych pacjentów, jak kontrolować urządzenie, aby mogli samodzielnie ćwiczyć w domu. Po powrocie z leczenia, pacjenci mogą zawsze zadzwonić do naszych fizjoterapeutów i lekarzy, aby uzyskać pomoc i optymalizować dalsze ćwiczenia.

Rehabilitation Team

FIZJOTERAPIA

Po ustaleniu ścieżek w procesie mapowania, zaczyna się ciężka praca. Staramy się popychać pacjentów do granic możliwości, aby osiągali maksymalne możliwe wyniki.

 

Rehabilitacja pomaga skoordynować pracę mózgu i mięśni, aby uzyskać kontrolę nad świadomym ruchem oraz zapewnić pacjentom fizyczne i funkcjonalne narzędzia do odzyskania siły, masy mięśniowej, kontroli i mobilności.

EFEKTY PO OPERACJI

U wszystkich naszych pacjentów operacja wszczepienia urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej przebiegła pomyślnie. Oznacza to, że stymulator umieszczono we właściwym miejscu, dzięki testowaniu śródoperacyjnemu, bez wystąpienia żadnych skutków ubocznych. Elektromiografia po operacji potwierdzała, że sygnał przechodzi przez miejsce urazu, docierając do kończyn i z powrotem.

 

Możliwe krótko- i długoterminowe efekty obejmują:

 

 • Świadomy ruch bioder, nóg, kolan, kostek i palców, gdy stymulator jest włączony
 • W dłuższej perspektywie możliwy jest świadomy ruch bioder, nóg, kolan, kostek i palców, nawet gdy urządzenie jest wyłączone
 • Utrzymywanie własnej masy ciała – samodzielnie lub z niewielką pomocą, gdy stymulator jest włączony
 • W dłuższej perspektywie, utrzymywanie własnej masy ciała, samodzielnie lub z niewielką pomocą, nawet gdy stymulator jest wyłączony
 • Przyrost masy mięśniowej
 • Stabilizacja ciśnienia krwi
 • Poprawa w zakresie funkcjonowania pęcherza i zwieraczy
 • Poprawa w zakresie funkcji seksualnych
 • Poprawa w zakresie regulacji temperatury ciała

 

U naszych pacjentów odnotowaliśmy znaczące pozytywne zmiany po wszczepieniu urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej. W zależności od lokalizacji urazu, efekty widoczne jeszcze w trakcie pobytu na naszym oddziale mogą obejmować:

 

 • Możliwość stania, gdy urządzenie jest aktywne
 • Możliwość stawiania kroków, gdy urządzenie jest aktywne
 • Możliwość stania bez wsparcia lub z minimalnym wsparciem
 • Możliwość stawiania kroków z wykorzystanie poręczy równoległych

MEDYCYNA REGENERACYJNA

Medycyna regeneracyjna może być opcjonalnie stosowana u pacjentów, którzy poddają się operacji wszczepienia urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowe.

 

W ostatnich latach odbyły się szeroko zakrojone badania, które miały na celu sprawdzenie skuteczności terapii komórkami macierzystymi w leczeniu urazów rdzenia kręgowego. Ze względu na udowodnione bezpieczeństwo, umiejętność regulowania odpowiedzi układu odpornościowego na uraz oraz możliwość różnicowania się w różne typy komórek (w tym neurony i astrocyty), mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) uznaje się na nadzieję dla osób cierpiących na urazy rdzenia kręgowego. Wykorzystuje się je w leczeniu takich urazów już od 2005 roku. Ostatnie badania, prowadzone niezależnie przez wielu naukowców, wskazują, że przeszczep komórek macierzystych skutkuje poprawą funkcjonalną u pacjentów z urazami rdzenie kręgowego.

 

U większości pacjentów leczonych z wykorzystaniem terapii komórkami macierzystymi i innych terapii wspomagających, w tym rehabilitacji, zauważono poprawę w zakresie:

 

 • Czucia
 • Funkcji motorycznych
 • Masy i siły mięśni
 • Równowagi i koordynacji ruchowej
 • Kontroli pęcherza i zwieraczy
 • Bólu neuropatycznego
 • Funkcji seksualnych
 • Potliwości
 • Spastyczności i wielu innych.
 • Przeszczep komórek macierzystych umożliwia zastąpienie uszkodzonych lub chorych neuronów. 

 

Kolejnym pozytywnym skutkiem przeszczepu są efekty parakrynne, w tym dostarczanie różnorodnych cząsteczek, takich jak czynniki wspomagające przeżycie, czynniki angiogenne, czynniki wzrostu, czynniki wspomagające zagnieżdżanie komórek macierzystych oraz cytokin. Działają one w następujący sposób:

 

 • Modulują odpowiedź immunologiczną
 • Indukują rozkład enzymatyczny, redukując stany zapalne, zbliznowacenie i eliminując szczątki komórkowe. 
 • Ograniczają urazy wtórne poprzez protekcję neuronów
 • Promują regeneracje endogenicznych komórek macierzystych
 • Angiogenesis with more blood supply that are required for optimal recovery
 • Przyspieszenie gojenia się ran
 • Dostarczanie komórkowego “przekaźnika” elektrycznego pomiędzy neuronami powyżej i poniżej urazu w celu polepszenia stanu klinicznego pacjenta

 

Połączenie stymulacji zewnątrzoponowej z medycyną regeneracyjną to prawdopodobnie najskuteczniejszy program leczenia dla pacjentów z urazami rdzenia kręgowego

Operating Theater Photo Gallery