Updates Worldwide

Latest Breaking News and Information

Yeni Bileşim İğnesiyle Felçli Fareler Yeniden Yürüyor

Business Standard‘a göre, felçli fareler küçük bir molekül bileşimi olan CLP290 adı verilen bir enjeksiyondan sonra yeniden yürüyebiliyor, bu bileşim KCC2 adlı proteini aktive etmektedir. Bu bileşim, Omurilik Yaralanması geçiren farelerde nöral devreleri canlandırma yetisine sahipti ve sadece dört beş hafta süren tedaviden sonra adım benzeri hareketleri yeniden kazanabiliyorlardı.

Bu bileşimin enjeksiyonunda, Omurilik yaralanmaları için -bilinen tek etkili tedavi olan ve bir stimülasyon cihazıyla nöronlar ve beyin arasında iletişimi aktive etmek için elektrik akımlarını tetikleyen- Epidural Stimülasyondan esinlenilmiştir. Fakat, cihazın sadece taleple alınan stimülasyonunun kısıtlanmasını değiştirmek için Boston Çocuk Hastahanesi‘nden araştırmacılar bunun nasıl işe yarayabileceğini anlamak için mimik stimülasyonuna yönelik bir farmakolojik yaklaşımla ortaya çıktılar.

Bunu gerçekleştirmek için, nöronların reaktivitelerini değiştirdiği zaten bilinen ve kan-beyin bariyerini aşabilen bileşimler seçtiler. Araştırmada kullanılan bir bileşim olan CLP290, nöronlar ve beyin arasındaki iletişimde çok önemli bir rol oynayan KCC2’yi aktive etmektedir. KCC2’nin üretiminin yaralanma sonrasında çarpıcı bir şekilde düştüğü gösterilmektedir. Böylece, CLP290 kullanılıp KCC2’nin geri gelmesiyle, inhibitör nöronlar beyinden yeniden sinyal alabilir ve kendilerinin beraberce iletişime başlamaları yetisini sağlayabilirler.

Araştırmada 10 felçli fare içeren gruplara CLP290 verilmiş olup, tüm bu farelerde şiddetli SCI (omurilik yaralanması) varken sinirleri bozulmamıştı. Her gruba ve bir kontrol grubuna placebo verilip, 8-10 hafta boyunca tedavi edilmişlerdi.

Sonuç olarak, CLP290 bileşimi en fazla etkiyi farelerde verdi, bileşim verildikten sonra arka bacak kasında aktif olma işaretleri gösterdi. Tedaviyi bıraktıktan iki haftaya kadar, yürüyen fare skorları kontrol grubundan daha yüksek seyretti. Cesaret kırıcı kötü etkiler neredeyse hiç yoktu.

Araştırmacılar, bu bileşimin bir gün tedavi cihazının omuriliğin alt tarafına elektrik akımı uygulayabilen, Epidural Stimülasyona ek olarak SCI hastalarına uygulanabileceğine inanıyorlar. Bu bileşimin uygulanması Rehabilitasyon eğitimiyle de birleşince, hastalar yeniden hareketlerini kazanabilirler.

Amerikan Boston Çocuk Hastahanesi’nden öncü bir yazar olan Zhigang He, Business Standart’a “bu çok şiddetli olan omurilik yaralanması türü için bildiğimiz en dikkate değer fonksiyonel tedavidir” demektedir.

Kendisi ayrıca Journal Cell’de yayınlanan bir akademik bildiride “bu bileşimle tedavi edilen farelerin %80’inde onların adım atma yetilerinde iyileşme gördük” diye eklemiştir.

Share this post

Take the First Step To Recovery