คำชื่นชม

จากคนไข้

Play Video

เอริค

คนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังส่วนอกระดับ T2

นายแพทย์เอริค เชาวินโฮลด์ เป็นคนไข้ชาวอาร์เจนตินาวัย 25 ปี เขาประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องพลิกผันเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังส่วนอกระดับ T2 และไม่สามารถเคลื่อนไหวขาได้อีกนับแต่นั้นเป็นต้นมา

นายแพทย์เอริคได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับยูนีค แอคเซส เมดิคัลและการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทเนื่องจากเขาประกอบวิชาชีพแพทย์และได้ติดต่องานกับแพทย์คนอื่น ๆ

นายแพทย์เอริคได้รับการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทควบคู่ไปกับการรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเข้าโปรแกรมกายภาพบำบัดที่ครอบคลุมหลายด้าน โดยมีเป้าหมายว่าเขาจะสามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้อีกครั้ง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงระหว่างที่ทำการรักษา

เขาเข้าโปรแกรมดังกล่าวด้วยความอดทนและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ทำให้อาการของเขาดีขึ้นมาก โปรดรับชมวิดีโอเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรักษาหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทที่กรุงเทพฯ

ดูวิดีโอเพิ่มเติม

เรื่องราวเกี่ยวกับผลการรักษาของคนไข้